Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową po wszystkich etapach naboru.

Wyciąg z protokołu nr 8.pdf