Poniżej zamieszczono informacje wynikające z art. 267 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowanych na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Żorach.

 

  1. ADIENT FOAM POLAND Sp. z. o.o.