II. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynków KM PSP w Żorach

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane

Informacja o wyborze wykonawcy

Oświadczenie – grupa kapitałowa

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi 1 – 31.07.2019

Ogłoszenie nr 577205 23.07 Żory

Specyfikacja Żory 23.07

Harmonogram_zory

Umowa Żory 23.07

2019 07 22 PFU KM PSP żory

budynek główny piętro

budynek główny parter

budynek główny elewacje

mapa zasadnicza

budynek warsztatowy parter

budynek warsztatowy elewacje

budynek warsztatowy antresola

budynek główny piwnica


I. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynków KM PSP w Żorach

Ogłoszenie nr 510151541 unieważnienie Żory

Informacja z otwarcia ofert 22.07. 2019 Żory

Pytania i odpowiedzi 2 Żory

Pytania i odpowiedzi 1 Żory

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana nr 1 SIWZ i PFU

SIWZ Termomodernizacja

Ogłoszenie nr 570257 Termomodernizacja

Harmonogram Termomodernizacja

PFU Termomodernizacja

Wzór umowy Termomodernizacja

budynek główny piętro

budynek główny parter

budynek główny elewacje

budynek warsztatowy parter

budynek warsztatowy elewacje

budynek warsztatowy antresola

budynek główny piwnica


Notatki z wyboru wykonawców:

NOTATKA dot. specjalisty z zakresu PZP

NOTATKA dot. Koordynatora Projektu

NOTATKA dot. Inspektora Nadzoru

 


1  Świadczenie usług Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków KM PSP w Żorach”

Zapytanie ofertowe Inspektor Nadzoru
Umowa Inspektor Nadzoru
Formularz ofertowy Inspektor Nadzoru

2  Świadczenie usług specjalisty z zakresu Prawa Zamówień Publicznych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków KM PSP w Żorach”

Zapytanie ofertowe PZP
Umowa PZP
Formularz ofertowy PZP

3 Wybór Koordynatora Projektu dla projektu ,,Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Żorach”Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
4 Informacje dodatkowe:

budynek główny:

kubatura części ogrzewanej – 6 888m3
powierzchnia netto budynku – 2 023m2
powierzchnia ogrzewana części użytkowej – 1 825m2
powierzchnia użytkowa nieogrzewana – 198m2

budynek warsztatów:

kubatura części ogrzewanej – 2 264m3
powierzchnia netto budynku – 365m2
powierzchnia ogrzewana części użytkowej – 365m2

1 Unieważnienie postępowania pn. Świadczenie usług Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków KM PSP w Żorach”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2 Unieważnienie postępowania pn. Świadczenie usług specjalisty z zakresu Prawa Zamówień Publicznych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków KM PSP w Żorach”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – specjalista PZP