1  Świadczenie usług Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków KM PSP w Żorach”

Zapytanie ofertowe Inspektor Nadzoru
Umowa Inspektor Nadzoru
Formularz ofertowy Inspektor Nadzoru

2  Świadczenie usług specjalisty z zakresu Prawa Zamówień Publicznych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków KM PSP w Żorach”

Zapytanie ofertowe PZP
Umowa PZP
Formularz ofertowy PZP

3 Wybór Koordynatora Projektu dla projektu ,,Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Żorach”

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy

4 Informacje dodatkowe:

budynek główny:

kubatura części ogrzewanej – 6 888m3
powierzchnia netto budynku – 2 023m2
powierzchnia ogrzewana części użytkowej – 1 825m2
powierzchnia użytkowa nieogrzewana – 198m2

budynek warsztatów:

kubatura części ogrzewanej – 2 264m3
powierzchnia netto budynku – 365m2
powierzchnia ogrzewana części użytkowej – 365m2