Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach dla projektu „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach” – pobierz plik (.pdf)