• Adres: Żory 44-240, ul. Fabryczna 10C
  • W KSRG od: 2011 r.
  • Specjalizacja jednostki: Ratownictwo Wysokościowe i Poszukiwawcze
  • Członków czynnych: 42
  • Członków wspierających: 5

Skład zarządu

Imię i nazwisko Funkcja
Mirosław Orłowski Prezes
Adam Doleżych Vice prezes / Naczelnik
Maciej Polis
Zastępca naczelnika
Krzysztof Trzópek Skarbnik
Michał Klein Sekretarz
Patryk Student Gospodarz
Krzysztof Orłowski
Członek Zarządu
Adam Grabowski Członek Zarządu ds. kontaktów z KM PSP Żory
Michał Klein Członek Zarządu
Adam Rai Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adrian Dziubecki Członek Komisji Rewizyjnej
Bartosz Tomecki Członek Komisji Rewizyjnej

Galeria