• Adres: 44-240 Żory-Rój, ul. Wodzisławska 215
  • W KSRG od: 1997 r.
  • Specjalizacja jednostki: Ratownictwo techniczne
  • Członków czynnych: 45

Skład zarządu

Imię i nazwisko Funkcja
Janusz Ferona Prezes
Zygmunt Miszczyk Vice prezes
Adam Ferona Naczelnik
Elżbieta Gałuszka Zastępca naczelnika
Adrian Waisman Skarbnik
Szewczyk Lucyna Sekretarz
Szewczyk Adam Gospodarz
Jadwiga Kempny Członek zarządu
Krzysztof Miszczyk Członek zarządu
Bronisław Wróbel Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Przebierała Członek Komisji Rewizyjnej
Zygmunt Kempny Członek Komisji Rewizyjnej

Galeria