• Adres: Żory – Osiny 44-240, ul. Główna 98
  • Członków czynnych: 52
  • Członków wspierających: 4

Skład zarządu

Imię i nazwisko Funkcja
Sylwester Kreis Prezes
Eugeniusz Hałacz Naczelnik
Emil Konsek Vice prezes
Łukasz Koczor Zastępca naczelnika
Monika Knapik Skarbnik
Jacek Serwotka Gospodarz
Piotr Pańczyk Sekretarz
Zenon Skowron Kronikarz
Marian Wańczura Członek Zarządu
Artur Grabarczyk Członek Zarządu
Józef Wałach Członek Zarządu
Zbigniew Pańczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ludwik Wróbel Członek Komisji Rewizyjnej
Mariusz Kuś Członek Komisji Rewizyjnej

Galeria