Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Żorach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w podległej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

 

 

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 2/1
Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej
Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
44 240 Żory, ul. Ogniowa 10

Wyniki IV etapu naboru do służby w KM PSP Żory

Wyniki III etapu naboru do służby w KM PSP Żory

Wyniki II etapu cz. II naboru do służby w KM PSP Żory

Wyniki II etapu cz. I naboru do służby w KM PSP Żory

Wyniki I etapu naboru do służby w KM PSP Żory

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3