Niebezpieczne owady – zanim wezwiesz strażaków…

 

Każdego roku w okresie letnim pojawia się problem z gniazdami szerszeni oraz os, które nie tylko są uciążliwe, ale również mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Dlatego też 10 lipca 2009 roku Komendant Główny PSP wdrożył na obszarze całego kraju „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”.

 

Zasady te stanowią katalog zaleceń dla straży pożarnych do stosowania podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły). Służba dyżurna stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie przeprowadzi analizę zebranych informacji i może uznać interwencję zespołu ratowników za bezzasadną. Wówczas zaproponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd owadów błonkoskrzydłych.

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone będą działania polegające m.in. na:

  • ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu strefy zagrożenia,
  • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda,
  • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”.

W związku z powyższym interwencje Państwowej Straży Pożarnej realizowane będą w sytuacji stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w związku z zagnieżdżeniem się owadów iw szczególności dotyczyć będą obiektów w których przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację poza strefę zagrożenia i podjęcie działań zmierzających do usunięcia owadów.
Istotną rzeczą w walce z owadami błonkoskrzydłymi jest zapobieganie ich osiedlaniu się, co możemy uzyskać poprzez utrzymywanie szczelności budynków, likwidowanie szczelin w ścianach i naprawianie zbitych okien. Ponadto można zastosować odpowiednie środki chemiczne, które sprawiają, że owady nie będą chciały się osiedlać.

Przeczytaj jak uniknąć ukąszenia owadów (os, pszczół, szerszeni).

Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii należy wiosną przeglądać szopy, poddasza, altanki i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi owady mogą się przedostać do środka warto zabezpieczyć siatkami ochronnymi.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów.

W chwili obecnej posiadamy informację o następujących firmach zajmujących się usuwaniem gniazd os i szerszeni działających na terenie miasta Żory jak i w pobliskich miejscowościach:

nazwa i adres telefon
TOXIN 2 – Krzysztof Chmiel
ul. Mickiewicza 12
44-240 Żory
693 699 102
TOXIN – Barbara Wójcik
ul. Wyzwolenia 118
Jastrzębie-Zdrój
604 136 165
32 471 15 06
EKO – TOX – Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska
ul. Krótka 3
Nędza
32 414 93 42
604 177 468
NON-INSEKT
ul. Katowicka 47
Jastrzębie-Zdrój
604 404 367
KEDAR
ul. Tołstoja 3a
Tychy
32 219 10 53
510 211 712
669 050 850
INSEKT
ul. Dankowicka 171
Kaniów
602 439 246
Aqua-Tox Zakład Usług Higieny Sanitarnej
Grzegorz Wisełka
ul.Jasna 26/8
44-335 Jastrzębie Zdrój
32 470 56 01
660 585 140
KAALMITEAM
ul. Potockiego 3
Będzin
500 418 131

Koszt usługi ustalany jest telefonicznie, po opisaniu charakteru zdarzenia.