Niniejsza strona poświęcona jest w projektowi

Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce.

Jego realizacja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy przedstawicieli miast uczestniczących, aby w przyszłości sprawniej radzić sobie z napotkanymi sytuacjami kryzysowymi. Specjaliści z  Żor, Montceau-les-Mines we Francji, niemieckiego Kamp-Lintfort, Pasvalys (Litwa), a także ukraińskiego Tetyjowa biorą udział w debacie europejskiej, która poświęcona jest zarządzaniu kryzysowemu.

W trakcie realizacji działań związanych z projektem w naszym mieście zostaną przeprowadzone również ćwiczebne manewry taktyczno-operacyjne oraz pokaz Grupy Szybkiego Reagowania. Ponadto jego uczestnicy spotkają się z młodzieżą klas ze szkół o profilu policyjnym i będą mogli wziąć udział w zawodach strzeleckich oraz odwiedzą Szkołę Policji w Katowicach oraz żorskie Muzeum Ognia.

Nasze działania realizowane są w ramach unijnego programu Europa dla Obywateli i mają na celu umocnienie poczucia tożsamości europejskiej, a także wymianę dobrych praktyk. Ważnym aspektem spotkania miast partnerskich jest wzajemne poznawanie metod pracy w ramach zarządzania kryzysowego, a przez to wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań.

Poznamy tajniki zarządzania kryzysowego

Manewry taktyczne z wybuchającym autobusem w tle, pokaz policyjnej grupy szybkiego reagowania oraz debata europejska to działania, które już w najbliższym tygodniu odbędą się w Żorach. Projekt „Zarządzania kryzysowe w europejskiej praktyce” realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu pn. „Europa dla Obywateli”.

W projekcie „Zarządzania kryzysowe w europejskiej praktyce” oprócz przedstawicieli Żor wezmą udział reprezentanci naszych miast partnerskich, czyli litewskiego Pasvalys, francuskiego Montceu-les-Mines, niemieckiego Kamp-Lintfort oraz ukraińskiego Tetyjowa. Realizacja projektu będzie okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy poszczególnych miast, w celu sprawnego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Pierwszym z ważnych wydarzeń w ramach projektu będzie Debata Europejska, podczas której przedstawiciele poszczególnych miasta zaprezentują wykorzystywane w ich krajach i samorządach metody zarządzania kryzysowego. Toczyła będzie się też dyskusja na temat wpływu polityk unijnych w dziedzinie ochrony ludności.  Debata odbędzie się w środę 9 września o godzinie 17:00 w kinie „Na Starówce”.

Kolejnego dnia, w czwartek 10 września w Zespole Szkół nr 3 w Żorach odbędzie się  spotkanie warsztatowe z młodzieżą z klas policyjnych. Podczas zajęć, które rozpoczną się o godzinie9:00 omówione zostaną służby bezpieczeństwa i numery alarmowe w poszczególnych krajach. Odbędzie się też pokaz resuscytacji wraz z możliwością przećwiczenia udzielania pomocy przedmedycznej przez uczniów uczestniczących w projekcie.

Z pewnością najciekawszą i najbardziej widowiskową częścią projektu pn. „Zarządzania kryzysowe w europejskiej praktyce”  będą manewry taktyczno-operacyjne organizowane przy ul. Okrężnej. Odbędą się one 10 września o godzinie 11:00. Specjalnie w tym celu zamknięty zostanie odcinek drogi, na którym odbędzie się symulacja poważnego wypadku drogowego z udziałem autobusu pełnego ludzi. Przedstawicieli wszystkich uczestniczących w symulacji służb, również z krajów partnerskich, zaprezentują  jak wspólnie radzić sobie w sytuacji kryzysowej.

Uwaga! W związku z realizacja projektu w czwartek 10 września w godzinach od 9:30 – 14:00 całkowicie zamknięty będzie odcinek ul. Okrężnej od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej i Al. Zjednoczonej Europy do stacji diagnostycznej KREG. Na czas zamknięcia drogi wyznaczono objazd Al. Zjednoczonej Europy do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II, następnie Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Okrężną.

Tego samego dnia, o godzinie 14:00 na strzelnicy Dębina odbędą się zawody strzeleckie dla grupy projektowej oraz efektowny pokaz, podczas którego zobaczymy w akcji Grupę Szybkiego Reagowania z Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Zaprezentowany zostanie m.in. pościg za grupą terrorystów.

Ostatnim dniem realizacji projektu będzie piątek 11 września – będzie to zarazem dzień wyjazdowy. Uczestnicy projektu „Zarządzania kryzysowe w europejskiej praktyce” najpierw wybiorą się na wizytę studyjną w Szkole Policji w Katowicach. Następnie cała grupa odwiedzi żorskie Muzeum Ognia.

Podejmowane działania w ramach programu pn. „Europa dla Obywateli” mają na celu umocnienie poczucia tożsamości europejskiej oraz wymianę dobrych praktyk, co bezpośrednio przełoży się na tworzenie relacji pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich, a także na poczucie, że podejmowane przez nie wspólne działania mają realny wpływ na kształt Unii Europejskiej. Ważnym aspektem spotkania miast partnerskich jest wzajemne poznanie metod pracy w ramach zarządzania kryzysowego oraz wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań.

 

Mapa zamknięcia drogi oraz proponowanego wyjazdu

okrezna

 

Projekt „Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce” jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

ue