Trzeci i zarazem ostatni dzień realizacji projektu pn. „Zarządzania kryzysowe w europejskiej praktyce” upłynął pod znakiem wyjazdów. Polska grupa projektowa i zagraniczni goście odwiedzili Szkołę Policji w Katowicach oraz żorskie Muzeum Ognia. Przypomnijmy, że organizowany w naszym mieście projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu pn. „Europa dla Obywateli”.

Reprezentanci naszych miast partnerskich, czyli litewskiego Pasvalys, francuskiego Montceu-les-Mines, niemieckiego Kamp-Lintfort oraz ukraińskiego Tetyjowa oraz polska grupa projektowa wybrali się z wizytą do Szkoły Policji w Katowicach. Tam dowiedzieli się, jak wygląda szkolenie przyszłych policjantów w naszym kraju oraz zwiedzili teren szkoły. Mogli obejrzeć m.in. ulicę Symulacyjną, czyli miejsce, gdzie w warunkach zbliżonych do tych, jakie spotykamy na co dzień, młodzi policjanci mogą ćwiczyć udział w różnego rodzaju interwencjach. Uczestnicy projektu obejrzeli też policyjną strzelnicę, sale do ćwiczeń oraz sale dydaktyczne.

Następnie grupa wróciła do Żor, gdzie zwiedziła Muzeum Ognia. Uczestnicy projektu mogli poznać historię naszego miasta i unikatowego na skalę światową Święta Ogniowego. W multimedialnej odsłonie odkryli też zagadnienia związane z ogniem i energią oraz ich przemianami.

Realizacja projektu „Zarządzania kryzysowe w europejskiej praktyce” pozwoliła na wymianę międzynarodowych doświadczeń, dotyczących zarządzania kryzysowego. Dzięki temu możliwe będzie wyciągnięcie wniosków i zastosowanie poznanych dobrych praktyk w naszym mieście.

 

Projekt „Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce” jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

ue