Przedstawiciele Żor oraz naszych miast partnerskich, czyli litewskiego Pasvalys, francuskiego Montceu-les-Mines, niemieckiego Kamp-Lintfort oraz ukraińskiego Tetyjowa dyskutowali o zarządzanie kryzysowym w europejskich państwach. Debata Europejska była pierwszym z działań w ramach projektu „Zarządzania kryzysowe w europejskiej praktyce”, który realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu pn. „Europa dla Obywateli”.

Podczas debaty przedstawiciele poszczególnych miast zaprezentowali sposoby praktycznego zastosowania zarządzania kryzysowego w ich samorządach oraz krajach. Debatę, która odbyła się w żorskim kinie „Na Starówce” rozpoczęło wystąpienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, Grzegorza Fischera. Opowiedział on o bezpieczeństwie pożarowym w naszym mieście i posiadanych zasobach, potrzebnych do reagowania na zagrożenia.
Następnie swoja prezentację dotyczącą zarządzania kryzysowego przedstawili Litwini. Zaprezentował ją Linas Mainonis z Urzędu Miasta Pasvalys, który opowiedział m.in. o ciekawym systemie ostrzegania mieszkańców przez smsy oraz zaprezentował film z ćwiczeń reagowania na sytuacje kryzysowe. Po gościach Litwy na scenę wyszła Marie-Claude Jarrot, Mer Montceu-les-Mines, która z użyciem filmowej prezentacji przedstawiła przykłady działań antykryzysowych we Francji. Jako ostatni z zagranicznych gości swoją prezentację przedstawili reprezentanci niemieckiego Kamp-Lintfort. O działaniach w obliczu kryzysu opowiedzieli Zastępca Prezydenta Miasta – Jurgen Preuss oraz Michael Rademacher – komendant miejskiej straży pożarnej.
Debatę zakończyło wystąpienie polskiej grupy projektowej. Prezentację pod tytułem „Zarządzanie kryzysowe w Żorach – rola, miejsce, zadania” przedstawił Piotr Krówka z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Żory.
Kolejne działania w ramach programu „Europa dla Obywateli” odbędą się we czwartek oraz piątek. Będą to: spotkanie warsztatowe z młodzieżą z klas policyjnych w ZS 3,  manewry taktyczno-operacyjne organizowane przy ul. Okrężnej, zawody strzeleckie oraz pokazy Grupy Szybkiego Reagowania z Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Na piątek zaplanowano wizytę studyjną w Szkole Policji w Katowicach oraz zwiedzanie żorskiego Muzeum Ognia.

Projekt „Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce” jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

ue