Na majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach składają się:

 

Środki trwałe ogółem: 4.212.557,56 zł w tym:

 • grupa I – 884.620,09
 • grupa II – 188.857,50
 • grupa III – 22.507,26 
 • grupa IV – 111.908,29 
 • grupa VI – 256.048,73
 • grupa VII – 2.454.493,39 
 • grupa VIII – 294.122,30 
   •  

    Pozostałe środki trwałe : 480.168,02

    Wartości Niematerialne i Prawne: 16.040,05 

    Budżet ogółem na 2018 rok: 4.022.000,00
    w tym:
    wydatki osobowe: 3.769.531,00
    wydatki rzeczowe: 252.469,00