Na majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach składają się:

 

Środki trwałe ogółem: 2.869.275,03 zł w tym:

  • grupa II – 4.650,00 
  • grupa III – 18.190,00 
  • grupa IV – 100.343,69 
  • grupa VI – 127.689,13
  • grupa VII – 2.394.493,79 
  • grupa VIII – 223.908,42 

 

Pozostałe środki trwałe : 446.044,80

Wartości Niematerialne i Prawne: 10.131,90 

Budżet ogółem na 2017 rok: 3.868.000,00
w tym:
wydatki osobowe: 3.615.727,00
wydatki rzeczowe: 252.273,00