Na majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach składają się:

 

Środki trwałe 011:

 • grupa I: 884.620,09 zł
 • grupa II: 188.857,50 zł
 • grupa III: 22.507,26 zł
 • grupa IV: 111.908,29 zł
 • grupa VI: 377.322,73 zł
 • grupa VII: 2.397.417,36 zł
 • grupa VIII: 294.122,30 zł
   •  

    Pozostałe środki trwałe 013:  551.343,10

    Wartości niematerialne i prawne 020: 28.031,01

    Budżet ogółem na 2019 rok: 4.251.000,00 zł
    w tym:

    wydatki osobowe – 3.987.645,00 zł

    wydatki rzeczowe – 263.355,00 zł