Na majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach składają się:

 

Majątek komendy:

011 – środki trwałe:    4.690.561,95 zł

013 pozostałe środki trwałe:    573.627,47 zł

020 – WNP:    28.031,01 zł

 

Budżet ogółem: 5.128.000,00 zł

w tym:

wydatki osobowe: 4.863.247,00 zł

wydatki rzeczowe:264.753,00 zł

 

75495 pozostała działalność:

1601 – inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy( art. 236 ust. 4 pkt 1 ustaw) – 368.703,56 zł

1602 – współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.l 5 ust. 1 pkt 2 ustaw (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 155.144,66 zł

    •