Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Żorach


st. kpt. inż. Krzysztof Kuś

Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej

k.kuskmpspzory.pl
tel. (032) 434 54 38/9