Osoby funkcyjne Komendy Miejskiej PSP w Żorach.


Komendant Miejski

bryg. mgr inż. Marek Zdziebło

m.zdzieblokmpspzory.pl

bryg. mgr inż. Marek Zdziebło

Zastępca Komendanta Miejskiego

mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Szendera

k.szenderakmpspzory.pl

Kierownik sekcji
ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. bryg. mgr inż. Mirosław Wieczorek

m.wieczorekkmpspzory.pl

Młodszy inspektor w  sekcji
ds. kontrolno-rozpoznawczych

asp. mgr Paweł Raniszewski

Główny Księgowy

kpt. mgr Alina Nowakowska

a.nowakowskakmpspzory.pl

Młodszy technik
ds. organizacyjno-kadrowych

sekc. mgr inż. Agnieszka Bała