Pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Żorach.


Kierownik sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych

mgr Agnieszka Bojarowicz

Starszy Technik ds. finansów

mgr Tatiana Musielak

Starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich

mgr  Justyna Pilna

Starszy inspektor ds. organizacyjnych

mgr Barbara Dąbek