KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŻORACH

ul. Ogniowa 10,
Żory 44-240

pspzorykatowice.kwpsp.gov.pl

(032) 434 54 38/9
(032) 434 51 15

adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP Żory na platformie ePuap:
/KMPSPZory/SkrytkaESP

Administrator strony www.