Dowództwo Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Żorach.


Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej

st. kpt. inż. Krzysztof Kuś


k.kuskmpspzory.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. inż. Andrzej Pilny


a.pilnykmpspzory.pl