Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz pisma Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Żorach w dniu 2 maja 2019 r. będzie nieczynna,  natomiast dzień 11 maja 2019 r. wyznaczono dniem pracy dla pracowników tut. komendy (w tym dniu komenda będzie czynna jak zwykle 730 – 1530 ).