Informacja

Zgodnie z zaleceniami Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz  Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujemy, że:

  1. dzień 27 maja 2016r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w tut. Komendzie,
  2. dzień 4 czerwca 2016r. (sobota) jest dniem roboczym.

Zobacz więcej wpisów