Stop Pożarom Traw!

Jak co roku Państwowa Straż Pożarna ponawia starania zmierzające do zmniejszenia liczby pożarów traw. Obecnie rozpoczęto kampanię pod nazwą „Stop Pożarom Traw”.

Na terenie naszego miasta ilość pożarów traw w ostatnich latach wynosiła odpowiednio: w roku 2014: 42 pożary, w roku 2015: 61 pożarów, w roku 2016: 47 pożarów traw na 159 wszystkich odnotowanych pożarów co stanowi 29% wszystkich wyjazdów związanych z pożarami, a więc znaczną ich część.

 W Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.

Kontynuuj czytanie Stop Pożarom Traw!

Zobacz więcej wpisów